Mitä on GreenCare?

Sanat green ja care ovat varmastikin tuttuja; molemmat sanat tulevat englannin kielestä. Tänä päivänä monet sanat, joita käytämme päivittäin juontavat juurensa samaisesta kielestä. Kuitenkin, jos on kouluajoilta jo päässyt unohtumaan mitä sanat tarkoittavat, niin green tarkoittaa vihreää ja care hoivaa, välittää.

Näin ollen nämä kaksi englannin kielistä sanaa yhdessä suomennettuna tarkoittavat vihreää hoivaa. Suomen kielessä Green Care termin vastineina käytetään luontohoivan (vihreän hoivan) ja luontovoiman (vihreän voiman) – käsitteitä. Mutta mitä on vihreä hoiva tai vihreä voima? Ja miten tämä kaikki oikein liittyy Matka Mäkelään?

Sanoista ja termistöistä voi päätellä, että Green Care on luontoon liittyvää toimintaa. Green Care toiminnalla pyritään edistämään ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Luontohoivassa käytetään monia erilaisia eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä, kuten esimerkiksi ratsastusterapia, sosiaalinen ja terapeuttinen puutarhatoiminta tai maatilojen kuntouttava toiminta. Luontohoiva on toimintaa, jota harjoitetaan tavoitteellisesti, vastuullisesti sekä ammatillisesti. Luontohoiva toimintaa säätelee myös SoTe-lainsäädäntö.

Luontovoimaa

GreenCare termeistä toinen, luontovoima, on voimaannuttavaa toimintaa (esim. Tyhy), tavoitteellista virkistys- ja hyvinvointitoimintaa tai luonnon elementtejä käyttävää varhaiskasvatusta. Luontovoima toimintaa ei säätele SoTe-lainsäädäntö.

Nykyaikana ennaltaehkäiseville ja terveyttä tukeville hyvinvointipalveluiden kehittämiselle on selkeä tarve. Työuupuminen ja sitä kautta mielenterveysongelmat ovat kasvussa ja yleistyvät koko ajan. Metsä ja luontoympäristöt tarjoavat vastapainoa jatkuvalle suorittamiselle sekä ympäristölle, jossa on runsaasti aistiärsykkeitä.

Meillä täällä Suomessa luonto ja metsä tarjoaa monet mahdollisuudet luonnossa tapahtuvaan virkistymiseen, palautumiseen sekä voimaantumiseen. Mieli ja keho saavat mahdollisuuden palautua arjen kuormituksesta hitaan ajan ympäristöissä. Luontoelämyksillä ei ainoastaan tueta työssäkäyvien jaksamista ja suojata mielenterveys ongelmilta, vaan ne auttavat myös ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Lisäksi luontoympäristöjä voidaan hyödyntää kasvatustyössä. Vaikka luonnossakin kohdataan haasteellisuutta ja stressitasot voi hetkellisesti nousta, ei kehon valmiustila jää korkealle tasolle vaan autonomisen hermoston tasapaino palautuu. Luonnon kauneus luo toivoa ja lohduttaa.

Matka Mäkelä & Green Care?

Mutta miten GreenCare liittyy sitten Matka Mäkelään? Olette varmaan jo lukeneet ja kuulleetkin, että Matka Mäkelän Noora opiskeli ja hienosti jo valmistuikin erä- ja luonto-oppaaksi. Matka Mäkelällä on tänä syksynä aloittanut myös uusi työntekijä Johanna, joka opiskeli ja valmistui Nooran kanssa yhtä aikaa erä- ja luonto-oppaaksi. He molemmat suorittivat eräopaskoulussa GreenCare koulutuksen.

GreenCare ajatus ja elementit ovat lähellä molempien sydäntä. Metsä vaikuttaa todella monipuolisesti ja kokonaisvaltaisesti ihmiseen ja hänen hyvinvointiinsa. Metsän ja luonnon vaikuttavuuteen liittyvä tutkimus ja tieto lisääntyy koko ajan. Kaikkia vaikutuksia ei varmasti vielä edes tiedetä.

Noora ja Johanna haluavat omalla toiminnallaan lisätä ihmisten tietoisuutta metsän parantavista vaikutuksista ja lisätä hyvinvointia sekä elpymistä arjen haasteista. Metsä ja luonto on vihreää hoivaa ja voimaa, kun antaa sille mahdollisuuden ja päästää sen tulemaan lähelle. Osa luonnon hyvinvointivaikutuksista liittyy luonnossa tapahtuvaan liikuntaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Jotta pääsisit huoletta kokemaan luonnon ja metsän positiiviset vaikutukset, järjestämme Matka
Mäkelällä ryhmäluontomatkoja, joissa käytetään luontovoiman elementtejä ja ajatusta. Tutustu
tarjontaamme täältä. Lisäksi sinulla on mahdollisuus tilata Matka Mäkelältä erä- ja luonto-opas ohjattuun luontoretkeen! Ennen kuin saamme luontoretki-osion avattua tänne sivuillemme, voit kysyä tarjouksen toimistoltamme! Yhteystiedot löydät täältä.

Nettisivuillemme on tulossa vielä ensi vuodelle paljon uusia luontomatkoja. Kannattaa jäädä kuulolle! Ja jotta saisit ensimmäisenä tiedon uusista matkoistamme, tilaa uutiskirjeemme täältä.

Ihania, voimaannuttavia hetkiä luonnossa sinulle!